Ana Sayfa Sözlük G Genel Kurul Nedir? Genel Kurula Katılma Şartları

Genel Kurul Nedir? Genel Kurula Katılma Şartları

4
Genel Kurul Nedir? Genel Kurula Katılma Şartları

Sermaye piyasası kanunlarına göre, sermaye piyasası mevzuatına tabi şirketlerin; ortaklarına (hisse senedi sahiplerine) karşı birçok yükümlülükleri vardır. Bunlardan bir tanesi de, her yıl şirketlerin mali tabloları yayınlandıktan bir süre sonra, MKK, Ticaret Sicil Gazetesine, Kamuyu Aydınlatma Platformuna(KAP) ve şirketlerin internet sitelerinde genel kurul çağrısı yaparak belirli bir mekanda toplanılarak, başta söz konusu faaliyet yılı içerisinde şirketin politikaları, karlılığı, hisse senedi performansı, yöneticiler için belirlenen ücretlendirme politikaları, vb. konular hakkında bilgi verilen ve oylamaya sunulup kararlara bağlanan genel kurul toplantılarıdır. Hisse senedi sahipleri, ilgili yöneticilere istedikleri soruları yöneltebilir, adeta şirket ortağı gibi davranır. Bu yazımızda genel kurulun ne olduğunu, çeşitlerini, katılım şartlarını, neler konuşulduğuyla ilgili kısa bir bilgi vereceğim.

Ülkemize kıyasla Amerika gibi sermaye piyasalarının gelişmiş olduğu ülkelerde, bireysel yatırımcılar için genel kurul toplantıları oldukça önemli bir yere sahiptir. Yatırımcılar, şirketin yönetimini etkileyebilmekte, uygulanabilecek istenmeyen politikaları engelleyebilmekte, kısacası yönetimde payları oranında söz sahibi olabilmektedirler. Aslında en önemlisi, hisse senedi sahiplerinin yatırımlarına devam edip etmeme kararını en sağlıklı verebilecekleri ortamlardan birisidir.

Genel Kurul Katılım Şekilleri Nelerdir?

Genel kurul toplantısına iki şekilde katılınabilir. Birincisi fiziki olarak, ikincisi Elektronik Genel Kurul Sistemi(EGKS)’yle katılınabilmektedir.

Fiziki Katılım: Genel kurul toplantısının yapıldığı mekana katılma şeklidir. Şirketler toplantı tarihinden 2-3 hafta içerisinde yukarıda bahsettiğimiz yöntemlerle genel kurul çağrısı yaparlar.

EGKS: Elektronik Genel Kurul Sistemi, Merkezi Kayıt Kuruluşu(MKK) tarafından geliştirilen, internet ortamında canlı olarak genel kurul toplantısını izleyebileceğiniz, oy kullanabileceğiniz bir sistemdir. Ayrıca genel kurul esnasında sorular da sorabilirsiniz.

Genel Kurul Katılım Şartları Nelerdir?

 • Genel kuruluna katılmak istediğiniz şirketin 1 adet hisse senedine sahip olmanız yeterlidir.
 • Genel kurulda oy kullanmak içinse kimliğinizle birlikte genel kurul salonunda kayıt yaptırmanız gerekir.
 • Elektronik sistem ile oy kullanmak içinse e-imzanız bulunması gerekmektedir.
 • Ek olarak: Bazı şirketlerin genel kurullarına katılmak için şirketin hisse senetlerini ihraç eden ihraççı kurumlar, sizin çalıştığınız aracı kurumdan konu ile ilgili bir belge talep edebilirler. Bu yüzden katılma isteğinizi önceden aracı kurumlarınıza bildirmeniz gerekebilir.

Aşağıda yer alan örnekte bir genel kurulunda konuşulan gündem maddelerini bulabilirsiniz.

AYVALI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

2013 YILI FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,

2) Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2013 Yılı Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,

3) 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

4) 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,

5) 2013 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,

6) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2014 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket’in ”Kar Dağıtım Politikası” hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

7) 2013 yılı kârının dağıtım şeklinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

8) Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin tayini ve verilecek ücretlerin tespiti,

9) Türk Ticaret Kanunu’nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2014 yılı için Yönetim Kurulu’nca belirlenen Bağımsız Denetim Şirketi’nin Genel Kurul’un onayına sunulması,

10) Yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

11) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket’in 2013 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

12) Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen ”Ücretlendirme Politikası” hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

13) Şirket’in “Bilgilendirme Politikası” hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

14) Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine ilişkin 2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2014 yılı için yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. Ve 396. Maddelerinde bahis konusu faaliyetler için izin verilmesi

15) Dilekler.

Ek olarak belirtmek isterim ki tahmin ettiğinizden bile daha kısa sürede bitiyor. Hatta bir saat bile sürmüyor diyebilirim. Hazır genel kurul toplantıları başlamışken mümkünse bir aracı kurumdan hesap açıp, şu linke tıklayarak genel kurul tarihlerine bakıp; size uygun olanına katılmanızı, ne oluyor, ne bitiyor bir görmenizi tavsiye ederim.

Kalın sağlıcakla,

4 YORUMLAR

  • Merhaba Bilal Bey,

   Genel kurul salonu girişinde ilgili şirket yetkilileri size sorarlar. Eğer hisse senedi sayınız çok düşükse yazmaktan kaçınmak isteyebilirler fakat sizin kanuni hakkınız olduğu için problemsiz yazdırabilirsiniz. Ayrıca, şirketlerin yatırımcı bilgilendirme merkezine genel kurula katılacağınızı bildirebilirsiniz.

 1. yazı için teşekkürler, bu konuda pek bilgi yok, yerli yatırımcılardan da katılan pek yok, bu aralar birkaç hisseye ait genel kurula katılanları listeden takip ediyorum. yerli katılım neredeyse hiç yok, asaleten katılan da pek yok, rakamları atıyorum, mesela sasa genel kurulu adana da yapılıyor, yerli katılımcı 3-4 kişi, yabancı katılımcı 50-60 kişi, yabancılar genelde elektronik ortamda katılıyor gözüküyor, benim de elektronik imzam var, bir genel kurula katılayım diye düşündüm, iş yoğunluğundan katılamadım.

  siz sanırım katılmışsınız, küçük yatırımcısınız, mesela hissemiz kords, genel kurula katıldınız, söz alıp, ben şirketin bağış politikasını beğenmiyorum. çok yüksek oranda bağış yapıyorsunuz, bu bağışların azaltılmasını istiyorum diyebilirsiniz sanıyorum. bu durumda ne oluyor? konu gündeme alınıp oylanıyor mu?

  ayrıca temettü için hisse biriktiren bir ky, genel kurulda söz alıp herhangi bir olayı değiştirebilir mi? neler yapabilir mesela, bu konuda biraz daha detay verebilirseniz iyi olur. slmlar

  • Merhaba Burak Bey,
   Evet, ben bir holding’in Genel Kurul toplantısına katılmıştım. Aslında burada söz hakkı verilmiyor, fakat oy kullanıyorsunuz; meclisvari bir hava mevcut, “Kabul edenler, kabul etmeyenler: kabul edilmiştir” tarzında geçiyor.
   Eğer beğenmediğiniz bir konu varsa oy kullanarak bunu belirleyebilirsiniz. Eğer oyunuz/hisseniz aksi yönde bir karar aldırmaya yeterliyse bu konuda oyunuzu kullanabilirsiniz. Malesef ülkemizde borsa yatırımına ortaklık gözüyle bakılmadığı için bu kültür gelişmiş değil. Amerika gibi hisse senedi piyasalarının gelişmiş olduğu bölgelerde, bireysel/küçük yatırımcılar örgütlenip, içlerinden temsilci belirleyip(millet vekili gibi düşünün) genel kurullarda söz sahibi olabiliyorlar.
   Sanırım bunun için 30-40 yıl gerideyiz.
   Teşekkürler,
   Sevgiler,

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here