Ana Sayfa Sözlük E EBITDA Nedir? Nasıl Hesaplanır?

EBITDA Nedir? Nasıl Hesaplanır?

0
EBITDA Nedir? Nasıl Hesaplanır?

EBITDA Nedir?

EBITDA, bir işletmenin finansal performansının ve gelecekte yaratacağı kazanç potansiyelini tespit etmek üzere kullanılan bir kârlılık göstergesidir. EBITDA, işletmelerin kârlılık analizini uluslararası standartta gerçekleştirmek için kullanılan popüler bir göstergedir.

EBITDA(açılımı: Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization), FAVÖK(Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar’ı) olarak türkçeleştirilmiştir.

Yatırımcılar, yatırım yapacakları işletmelerin performanslarını ölçmek isterler. Fakat ülkelerdeki farklı vergi rejimleri ve muhasebe yapıları performans karşılaştırmasını engelleyebilir. Bu nedenle şirketlerin karşılaştırılabilir karlılığını ölçmek için EBITDA’ya ihtiyaç duyulur. EBITDA sayesinde farklı ülkelerde yer alan şirketlerin karlılık karşılaştırması daha doğru bir zeminde gerçekleştirilmiş olur.

EBITDA karşılaştırması, aynı sektör içerisinde bulunan şirketlerin kârlılık analizini gerçekleştirmek için de iyi bir yöntemdir. Böylelikle aynı sektörde yer alan firmaların kârlılığı ve geleceğe yönelik kârlılık potansiyeli, EBITDA sayesinde kolayca karşılaştırılabilir.

Pozitif EBITDA değeri, firmanın faiz, vergi ve amortismanlardan önceki kazancının olduğunu ifade eder. Negatif EBITDA değeri ise ilgili şirketin faiz, vergi ve amortismandan önce zararda olduğunu gösterir. Yüksek EBITDA değeri, firma için pozitif görünüme işaret eder ve firmanın gelecek dönemdeki kârlılık potansiyelini ortaya koymada yardımcı olur.

EBITDA Formülü ve Hesaplanışı

EBITDA’yı hesaplamak için iki formül mevcuttur:

  1. EBITDA = Net Kâr + Ödenecek Vergi + Faiz Giderleri + Amortisman ve Yıpranma Payı
  2. EBITDA = Faaliyet Geliri + Amortisman ve Yıpranma Payı

Örneğin Bireysel Yatırımcı A.Ş.’nin piyasada 2 milyon adet hisse senedi olsun. Bu hisse senedinin piyasa(borsa) fiyatı 15 TL olsun. Ayrıca şirketin 80 milyon TL borcu, kasasında da 20 milyon TL nakit varlıkları olsun.

EBITDA Hesaplaması, Gelir Tablosu

EBITDA formülünü yerine koyduğumuzda:

  1. EBITDA = 20+10+5+5 = 40milyon TL olacaktır.
  2. EBITDA = 35 + 5 = 40milyon TL olacaktır.

EBITDA’nın Dezavantajları

  1. EBITDA, genel kabul görmüş muhasebe standartlarına göre hesaplanan bir rasyo değildir. Firmadan firmaya hesaplayan kişiden hesaplayana değişiklik gösterebilir. EBITDA hesaplamaları karşılaştırılırken raporlarda belirtilen dipnotlara bakmak gerekmektedir.
  2. Şirketler Faiz, vergi ve amortisman hesaplamalarında bir önceki rapor dönemine göre değişikliğe gitmiş ise EBITDA’nın sonucu yanlış bilgi verecektir.
  3. EBITDA, karlılığın ölçümlenmesinde iyi bir metrik olmakla birlikte, yaygın bilinenin aksine nakit akışını değerlendirmemektedir.
  4. İşletme sermayesinin finansmanı için gerekli olan nakdi ve önemli olabilecek eski ekipmanın değiştirilmesini de hesaplamaya dahil etmez.
  5. Yukarıdaki dört madde ile ilgili gri kalan konular sebebiyle EBITDA, çoğu zaman bir şirketin kazançlı olduğunu göstermek için bir muhasebe hile olarak da kullanılabilir.

Bunun gibi ve daha da çoğaltabileceğimiz sebeplerden dolayı EBITDA(FAVÖK) hesaplaması kullanırken, şirketin EBITDA ile bir şey gizlemeye çalışmadığından emin olmak için yatırımcıların diğer performans göstergelerine de odaklanmaları önemlidir.

Genel olarak EBITDA, imalat sanayisi gibi önemli varlıklara sahip büyük şirketler ve/veya önemli miktarda borç finansmanı olan şirketler için faydalı bir göstergedir. Şirket varlıkları içerisinde ciddi sermaye gerektirmeyen varlıklara sahip olan ve kredisi olmayan firmalar için amortisman ve faiz giderleri sınırlı olacağından EBITDA bu gibi durumlarda iyi bir gösterge olmayabilir.

EBITDA çoğu zaman değerleme oranlarında kullanılır ve işletme değeri(Enterprise Value) ve gelir ile karşılaştırılır. EBITDA hesaplamasını önemli kılan bir diğer hesaplama ise EV/ EBITDA(FAVÖK) oranıdır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here