Son Yazılar

Ana SayfaAnalizDemir-Çelik Sektörü Ne Durumda? (EREGL)

Demir-Çelik Sektörü Ne Durumda? (EREGL)

Şöyle bir özetle 2012 yılı demir-çelik sektörü için hammadde maliyetlerinin yukarı yönlü, aynı zamanda volatil hareketlerinden dünyadaki tüm demir-çelik üreticileri etkilenmiş ve şirket karlılıklarında ciddi derecede düşüşler meydana gelmişti. Ayrıca avrupa bölgesinde dev demir-çelik üreticileri üretimlerini durdurma kararı almış ve hakkında konuşabileceğimiz miktarda işçi çıkarımları meydana gelmişti. AB ülkelerinde ham çelik üretimi %4.5 civarında düşüş göstermiş, keza asya bölgesinde %3’e yakın büyüme gerçekleşmiş, dünya ortalaması ise %1.35 civarlarında kalmıştı. Dünyada yakalanan %3.15 oranında genel büyüme oranının gerisinde; %1.35 büyüyen bir demir-çelik sektörü. Bana göre bunun sebebi yalnızca hammadde maliyetlerinin artışından değil; büyüme beklentilerinin düşürülmesinin yanı sıra sektörün talep esnekliği.

Dünya Ham Çelik Üretimi (Bin Ton) 2011 2012 % Değişim
AB (27 ülke) 177,431 169,43 -4,51%
Diğer Avrupa Ülkeleri 37,181 37,86 1,83%
B.D.T 112,434 111,177 -1,12%
Kuzey Amerika 118,927 121,863 2,47%
Güney Amerika 48,357 46,931 -2,95%
Afrika, Orta Doğu 34,291 34,447 0,45%
Asya 954,19 982,711 2,99%
Okyanusya 7,248 5,805 -19,91%
Dünya (62 ülke) 1.490.060 1.510.223 1,35%

2013 Yılı İçin:

Sanayi bakanlığının kasım ayında yaptığı 6 aylık sektör değerlemesinde şöyle yazılmış:

“Son 6 aylık değerlendirme ile 2013 yılı ilk yarısı itibariyle üretiminde düşüşler gözlenen Türkiye demir çelik sektörü, dış ticaretinde de açık vermeye devam etmiştir. Tüketimin arttığı bu dönemde ihtiyaçlar ithalatla karşılanmıştır. İhracatın ise aynı oranda artmadığı bu dönemde, Türk lirasının dolar karşısında değer kaybetmesi, hammadde fiyatlarının özellikle hurdanın değer kazanmasına ve  maliyetlerin artmasına neden olmuştur. Bu durumda kar marjları daralan sektör, ihracatını miktar bazında fazla artıramamış, değer bazında ise % 4,3 oranında azalmıştır. Bu nedenle, Türkiye  demir çelik sektörü gibi enerji yoğun, hammaddede dışa bağımlı ve maliyetleri yüksek bir  sektörün ülkemize katma değerini artırması gerekmektedir. Dış ticaret açığımız ve 2023  hedeflerimiz açısından çelik sektörünün katma değeri yüksek ürünlerin üretimine geçmesi  büyük önem arz etmektedir.”

Son olarak 2013 yılı içerisinde Ereğli Demir Çelik’in 3. Çeyrek gelir tablosunda küçük bir analiz yaptığımızda 2013 yılının bir önceki seneye nazaran kötü olmadığını söyleyebiliriz.

ÖZET GELİR TABLOSU (Bin TL)

09/2013

06/2013

03/2013

12/2012

09/2012

Brüt Satışlar

7,215,666

5,058,175

2,433,303

9,607,326

7,160,156

Satışlardan İndirimler (-)

16,135

11,144

4,361

36,930

25,019

Satış Gelirleri

7,199,531

5,047,031

2,428,942

9,570,397

7,135,137

Satışların Maliyeti (-)

5,848,297

4,133,734

2,034,653

8,594,487

6,375,942

Brüt Esas Faaliyet Karı/Zararı

1,351,234

913,298

394,289

975,910

759,195

Faaliyet Giderleri (-)

221,712

150,749

68,892

287,272

210,850

Net Esas Faaliyet Karı/Zararı

1,129,522

762,548

325,397

688,638

548,345

Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar

132,776

110,540

10,911

63,830

88,505

Diğer Faaliyetlerden Zararlar ve Giderler (-)

73,718

34,600

16,232

69,790

101,544

Faaliyet Karı veya Zararı

1,188,581

838,488

320,076

682,678

535,307

(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler

95,055

218,672

63,224

365,359

200,456

(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)

299,932

347,824

82,164

402,587

236,669

Vergi Öncesi Kar/Zarar

983,704

709,336

301,137

645,450

499,094

Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-)

187,601

144,021

60,633

190,701

101,148

Net Dönem Karı/Zararı

796,103

565,315

240,503

454,749

397,946

Azınlık Payları Net Dönem Karı/Zararı

28,223

21,026

12,255

30,568

27,027

Ana Ortaklık Payları Net Dönem Karı/Zararı

767,880

544,289

228,248

424,181

370,919

2013 3. Çeyrek bilançosunu 2012’nin 3. Çeyrek bilançosuyla kıyasladığımızda her iki dönemde şirketin brüt satışlarında çok büyük farklar olmadığını görüyoruz. Buna nazaran son dönemde net dönem karını %108 oranında arttırmış, bu kârın satışların maliyetleri kaleminden de görüldüğü üzere maliyetten kaynaklandığını söyleyebiliriz. Tekrar söylemek gerekirse kârlılığın artmasının sebebi satışların artması değil, maliyetlerin normal seviyelerine tekrar gelmesi…

Diğer önemli nokta da dolarda 3 ay boyunca meydana gelen 20 kuruş civarında  yukarı hareket;

  • Sektörün satışlarındaki maliyeti artıracak
  • Kısmen de olsa brüt satışlarında azalma meydana gelecek.
  • Mevcut döviz yükümlülükleri ulusal para karşısında artacaktır.

Bu etkilerin şirketlerin kârlılığını düşüreceğini fakat 2012 yılı kadar kötü bir yıl olmayacağını tahmin ediyorum. Mart ayında ne kadar doğru ne kadar yanlış hep birlikte bakacağız.

EREGL için 2013 kabaca net dönem karı tahminim 850-900 bin TL

Özellikle her konudan zor geçeceğini düşündüğüm 2014 yılı için sektörün kârlılığını artırabileceğinin inancında değilim…

CEVAP VER

Yorumunuzu yazın...
Adınızı girin